سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
تنها علمدار هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) روستای ده زیار

خدایا ما را آن ده که دارای ظرفیتش باشیم نه بیشتر!

قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند        ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

روزی سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی عبور می کرد. در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد و با خود گفت: این بازرگان چقدر قدرتمند است! و آرزو کرد که مانند بازرگان باشد. در یک لحظه، او تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد. تا مدتها فکر می کرد از همه قدرتمند تر است. تا اینکه یک روز حاکم شهر از آنجا عبور می کرد. او دید که همه مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان. مرد با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قویتر می شدم!

در همان لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تختی بلند و با ابهت نشسته بود و مردم همه به او تعظیم می کردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند. پس از مدتی ابری سیاه و بزرگ آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود فکر کرد که نیروی ابر از خورشید بیشتر است و تبدیل به ابری بزرگ شد. کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را  به این طرف و آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولی چیزی نگذشته بود که به نزدیک یک صخره بزرگ رسید و محکم به آن خورد، دیگر قدرت تکان دادن صخره را که نداشت. با خود گفت که پس صخره قویترین چیز در دنیاست و تبدیل به آن شد. همانطور که با غرور ایستاده بود و از بالا به اطراف نگاه می کرد ناگهان صدایی شنید و احساس درد کرد بطوریکه داشت خورد می شد. نگاهی به پائین انداخت و سنگتراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده بود.

اگر دندان طمع را دور می انداختیم.

اگر شکر گذار نعمتهای خدا بودیم.

اگر باور می کردیم که قدرت مطلق خداست.

اگر به داشته هامون بیشتر بها می دادیم.

اگر غرورمان را زیر پایمان له می کردیم.

اگر .......

اگر.....

اگر...

اگر.                                خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار
موضوع مطلب :درباره وبلاگ

عاشق آقا و مولا ابوالفضل (ع) و دنیا هیچ ارزشی ندارد.
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 44
بازدید دیروز: 57
کل بازدیدها: 223484